admin Brak komentarzy

Już od blisko 10 lat, co roku na targach Poleko prezentujemy nowe rozwiązania technologiczne oparte o zespoły kogeneracyjne lub prądotwórcze umożliwiające wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł

Prezentowane przez nas rozwiązania są wynikiem podążania za trendami na rynku rozwiązań proekologicznych lub stanowią impuls do powstania nowych kierunków rozwoju w branży zespołów kogeneracyjnych. Wystawione na targach produkty są odpowiedzią na potrzeby powstających segmentów rynku Odnawialnych Źródeł Energii np. rozwiązania dedykowane dla małych instalacji biogazowni rozlicznych, lub produkty stworzone przy współpracy z krajowymi ośrodkami badawczymi np. agregaty prądotwórcze zasilane paliwami będącymi odpadami lub pochodzącymi z przetworzenia odpadów. Dbając o promocję rodzimych rozwiązań i technologii na rynku krajowym jak i rynkach zagranicznych, zgłaszamy nasze produkty do konkursów m.in. o Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich. Ostatnie dwie edycje targów POLEKO 2012 oraz POLEKO 2013 przyniosły nam dwa Złote Medale.

W 2012 roku zaprezentowaliśmy biogazowy zespół kogeneracyjny typu HE-EC-99/129-MG99-B  o mocy elektrycznej 99kW i mocy ciepłowniczej 129 kW w zabudowie kontenerowej. Rozwiązanie dedykowane dla nowoprojektowanych małych biogazowni rolniczych.

W tegorocznej edycji targów POLEKO zaprezentowaliśmy Agregat zespół kogeneracyjny typu HE-SEC-200/242-MG200-S zasilany wodorem odpadowym , o mocy elektrycznej 160 kW oraz mocy ciepłowniczej 242 kW przy zasilaniu wodorem.

Agregat ten jest przeznaczony dla zakładów przemysłu chemicznego i koksowni. Może być zasilany WODOREM, GAZEM KOKSOWNICZYM, gazem ziemnym oraz gazami postprocesowymi. Agregat kogeneracyjny został wykonany przez PPUH „HORUS-ENERGIA” Sp. z o.o. w ramach projektu firmy „SKOTAN” S.A. we współpracy z POLITECHNIKĄ KRAKOWSKĄ. Charakteryzuje się ZWIĘKSZONĄ SPRAWNOŚCĄ elektryczną przy zasilaniu gazem ziemnym.