Osuszacz gazu-biogazu

Firma Horus-Energia posiada w swojej ofercie szeroką gamę stacji osuszania gazu. Produkujemy urządzenia o przepływie od 30 Nm3/h do 1000 Nm3/h oraz osuszeniu gazu od 100% wilgotności względnej do około 20%. Posiadamy bardzo duże doświadczenie związane z uzdatnianiem gazu do możliwości bezpiecznego wykorzystania go w dalszych procesach technologicznych w tym bezpiecznego spalania w silnikach tłokowych czy palnikach kotłów.

Osuszacz składa się z 3 głównych elementów: agregatu: sprężarkowego chłodu, wymiennika płaszczowo rurowego chłodniczego i wymiennika płaszczowo rurowego grzewczego.

Agregat sprężarkowy wyposażony jest w układ automatycznej kontroli parametrów pracy co umożliwia jego bezobsługową pracę. Wymiennik chłodniczy wyposażony jest w łapacz mgłowy oraz syfon umożliwiający bezpieczny odpływ kondensatu, kontrole poziomu oraz przewód grzewczy zabezpieczający przed zamarznięciem. Urządzenie posiada możliwość podłączenia pod zewnętrzny system sterowania i monitoringu sygnału awarii osuszacza oraz zdalnego uruchomienia.

 

Poniżej przedstawiamy przykładowe parametry techniczne urządzenia o przepływie gazu 200 Nm3/h.

Parametry urządzenia
Wielkość Wartość Jednostka
Maksymalna temperatura gazu wlotowego 40 oC
Minimalna temperatura gazu wlotowego 4 oC
Maksymalna wilgotność względna gazu na wlocie 100 %
Maksymalne nadciśnienie gazu na wlocie do urządzenia 2 kPa
Maksymalne podciśnienie gazu na wlocie do urządzenia -2 kPa
Maksymalny spadek ciśnienia gazu 1,7 kPa
Maksymalny strumień kondensatu 10,35 kg/h
Minimalna temperatura punktu rosy gazu osuszonego 4 oC
Średnica przyłącza wlotowego DN150/PN10
Średnica wylotowa DN150/PN10
Parametry źródła chłodu
Wielkość Wartość Jednostka
Medium chłodzące osuszacz Glikol etylenowy 35%
Czynnik chłodniczy agregatu wody lodowej R407C
Maksymalna wydajność chłodnicza 10,2 kW
Napięcie zasilające 3×400 V
Masy, objętości i gabaryty urządzenia.
Wielkość Wartość Jednostka
Masa urządzenia zalanego 1000 kg
Objętość części wodnej 150 dm3
Objętość części gazowej 220 dm3
Wymiary urządzenia LxWxH 1650x3500x2700 mm