admin Brak komentarzy

Zapytanie ofertowe na wynajem aparatury do pomiarów elektrycznych w realizowanym projekcie.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2016
Po przeanalizowaniu ofert zebranych w imieniu Horus-Energia Sp. z o.o. w celu realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym 11/2016 oraz biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert, wyłoniono Wykonawcę, któryuzyskał największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów.
W załączniku pismo – informacja o wynikach postępowania.

Załączniki do strony

pdf-icon-png-17

Informacja o wyniku postępowania