Dagmara Lusińska Brak komentarzy

Zapytanie ofertowe na zakup komponentów w ramach prowadzenia przez Zamawiającego prac B+R nad prototypowym agregatem prądotwórczym w realizowanym projekcie.

 

Po przeanalizowaniu ofert zebranych do dnia 23.11.2017r. w imieniu Horus-Energia Sp. z o.o. w celu realizacji przedmiotów zamówienia opisanych w zapytaniu ofertowym 10/2017 oraz biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert, wyłoniono Wykonawców, którzy uzyskali największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów.

W załączniku pismo – informacja o wynikach postępowania.

 

pdf-icon-png-17

Wynik postępowania 10/2017