sunrise Brak komentarzy

Jedną z głównych wad odnawialnych źródeł energii jest fakt, że wytwarzana dzięki nim energia jest zależna od warunków pogodowych i trudno przewidzieć ciągłość jej dostaw. Z tego względu energię wiatrową i solarną, ale też na przykład tę czerpaną z prądów morskich określa się pojęciem „źródeł energii odnawialnej o zmiennej wydajności”. Takie źródła OZE przed przekształceniem ich w energię elektryczną nie są w żaden sposób magazynowane w postaci pierwotnej.

Braki w dostawie energii

W momencie, kiedy OZE stanowią dużą część systemów energetycznych, należy więc liczyć się z częstymi spadkami lub brakami napięcia w sieci. Aby zapewnić ciągły i nieprzerwany dostęp do prądu wszystkim odbiorcom, muszą być one uzupełniane poprzez elektrownie konwencjonalne. Te nie są jednak przystosowane do tego, by na bieżąco rekompensować pojawiające się straty. Tryb pracy elektrowni węglowych nie jest nastawiony na elastyczność i doraźne uzupełnianie chwilowych braków. Takie przypadki wiążą się ze zwiększonymi kosztami eksploatacyjnymi oraz pracą na niekorzystnych parametrach. Rozwiązania należy szukać zaś w innych metodach – elektrowniach gazowych, magazynach energii, a także wysokosprawnej kogeneracji.

Kogeneracja odpowiedzią na niestabilność dostaw

Jednostki kogeneracyjne w jednym procesie technologicznym wytwarzają energię elektryczną i cieplną. Niskie zużycie paliwa oraz oszczędność kosztów takiego procesu sprawiają, że jest to obecnie najefektywniejsza metoda produkcji energii. Zajmuje również ważną pozycję w unijnej polityce dotyczącej redukcji emisji dwutlenku węgla.

Układy CHP (Combiet Heat and Power) odznaczają się dużą elastycznością pracy nawet przy zmiennym obciążeniu, zapewniając tym samym stabilne wsparcie OZE. Co ważne, może odbyć się to bez strat w czystości produkowanej energii – kogeneracja ma ogromny potencjał, aby stać się tak czysta, jak odnawialne źródła energii. W spalaniu już teraz można wykorzystywać paliwa takie jak wodór lub biometan. Duża liczba niestabilnych źródeł OZE w systemach elektroenergetycznych może być zatem bardzo dobrze zrekompensowana poprzez wysokosprawną kogenerację.


Zdjęcie należące do ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu