sunrise Brak komentarzy

Podczas standardowego wydobycia węgla kamiennego w kopalniach wydziela się również metan. W polskich kopalniach liczba ta sięga nawet 1 mld m3, a jedynie ¼ trafia do instalacji odmetanowania, reszta ulatuje do atmosfery. Jest to bezwonny i bezbarwny organiczny związek chemiczny stosowany między innymi jako gaz opałowy. W połączeniu z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową, zatem jego odpowiednie zagospodarowanie zarówno w czynnych, jak i wyłączonych kopalniach jest bardzo ważne.

CMM – Coal Mine Methane

https://horus-energia.pl/wp-content/uploads/2021/07/133-300x142.jpgMetan wytwarzany podczas eksploatacji kopalń nazywany jest CCM, Coal Mine Methane. Stwarza on nie tylko poważne zagrożenie dla górników oraz pozostałej załogi znajdujących się w okolicy. W połączeniu z powietrzem i po uwolnieniu do atmosfery wpływa negatywnie na klimat i przyczynia się również do globalnego ocieplenia. Według Właściwości fizyko-chemiczne metanu sprawiają, że jego wpływ na pogorszenie efektu cieplarnianego jest aż 21 razy silniejsze niż wpływ CO2. Zatem modernizacja agregatów nie tylko zwiększa kluczowy aspekt pracy w kopalni, jakim jest bezpieczeństwo górników oraz sąsiedztwa, ale również przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. Co więcej, bezpośrednia emisja gazu kopalnianego do atmosfery to również istotna strata, a jego energetyczne wykorzystanie powinno być elementem transformacji energetycznej.

Agregaty prądotwórcze Horus Energia

Już od wielu lat zajmujemy się i z powodzeniem wykonujemy modernizację standardowych agregatów na gaz ziemny, tak, by mogły być zasilane tym paliwem odpadowym. Agregaty prądotwórcze Horus Energia pomagają zredukować emisję metanu trafiającego do atmosfery. W jaki sposób? Nasze agregaty prądotwórcze przyczyniają się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych oraz umożliwiają produkcję energii elektrycznej dzięki wykorzystaniu metanu, który i tak powstałby w wyniku prac wydobywczych prowadzonych zarówno w przeszłości, jak i obecnie. W Horus Energia oferujemy pomoc w fazie projektowej, a także podczas kolejnych etapów, obejmujących dostawę, montaż oraz uruchomienie. Ponadto, proponujemy również kompleksowy serwis.