sunrise Brak komentarzy

Energetyczne zagospodarowanie odpadów – olsztyńska ekospalarnia

Ciągle rosnąca ilość produkowanych przez nas śmieci sprawia, że zaczyna brakować miejsc na ich składowanie. Jednym ze sposobów na rozwiązanie tego problemu stało się wykorzystanie odpadów komunalnych w celach energetycznych.

Odpady komunalne, które nie nadają się do recyklingu, utylizowane są w specjalnie dostosowanych do tego spalarniach. Poddanie ich odzyskowi termicznemu sprawia zaś, że spalarnie te pełnią też funkcję elektrowni i elektrociepłowni, zapewniając dostawę zielonej energii elektrycznej i cieplnej do okolicznych mieszkańców. Obiektów WtE („waste-to-energy”) jest w Europie już ponad pół tysiąca. Nowoczesne i ekologiczne zakłady tego typu wpisują się w prośrodowiskową politykę Unii Europejskiej, dotyczącą zmniejszania powierzchni składowisk odpadów komunalnych, a także ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

W Polsce działa obecnie dziewięć takich spalarni, kilka następnych jest w budowie, a kolejne – w planach.

Nowa ekospalarnia odpadów powstaje w Olsztynie

W ubiegłym roku w stolicy województwa warmińsko-mazurskiego rozpoczęła się budowa w pełni ekologicznej i jednej z najnowocześniejszych w Europie ekospalarni. Obiekt, w dużej części finansowany z funduszy unijnych, docelowo ma zostać oddany do użytku w 2023 roku. Inwestorem jest spółka Dobra Energia dla Olsztyna, wykonawcą EPC zostało natomiast konsorcjum dwóch firm: Doosan Heavy Industries & Construction oraz Doosan Lentjes.

Spółki dostarczą takie rozwiązania, jak turbina parowa i innowacyjny kocioł, wybudowany zostanie także specjalny bunkier. Obiekt będzie częścią proekologicznych zmian w regionalnej gospodarce odpadami komunalnymi – rocznie przetworzy około 110 tys. ton alternatywnego paliwa RDF, przyczyni się do ograniczenia emisji gazów i pyłów do środowiska oraz pozwoli na pokrycie około 30% całego zapotrzebowania na energię w regionie.

Generator od HORUS-ENERGIA

Firma HORUS-ENERGIA również przyłoży rękę do tego projektu. W sierpniu 2021 roku, na zlecenie Doosan Lentjes, na teren inwestycji dostarczymy generator rezerwowy diesla HE-MGS-EU 2800 HV-C. Generator na silniku Mitsubishi o mocy ciągłej (PRP) 2650 kVA oraz prądnicy na średnie napięcie 6kV.

Specyfikacja wymaga by został dostarczony w specjalistycznej zabudowie kontenerowej – nasze wieloletnie doświadczenie w takich realizacjach po raz kolejny zostało docenione przez Zamawiającego.

Źródło:https://energiaolsztyn.pl/zezwolenie-dla-firmy-doosan-na-rozpoczecie-prac-nad-budowa-najnowoczesniejszego-i-ekologicznego-zakladu-wte-w-olsztynie/