Dagmara Lusińska Brak komentarzy

Zapytanie ofertowe na zakup komponentów w ramach prowadzenia przez Zamawiającego prac B+R nad prototypowym agregatem prądotwórczym w realizowanym projekcie.

W związku z realizacją przez Horus-Energia Sp. z o.o. projektu w ramach poddziałania 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 o nazwie „Agregat prądotwórczy dużej mocy zasilany gazami odpadowymi niskiej jakości z modułowym układem oczyszczania gazów” (dalej: Projekt), zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na niżej opisane przedmioty zamówienia.

Zapytanie dotyczy zakupu komponentów w ramach prowadzenia przez Zamawiającego prac B+R nad prototypowym agregatem prądotwórczym w ww. projekcie.

Termin składania ofert mija 2 marca 2018 roku.