Dagmara Lusińska Brak komentarzy

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków UE dot. prototypowego agregatu prądotwórczego w realizowanym projekcie.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 27/2018
Po przeanalizowaniu ofert zebranych do dnia 21.06.2018 r. w imieniu Horus-Energia Sp. z o.o. w celu realizacji przedmiotów zamówienia opisanych w zapytaniu ofertowym 27/2018 oraz biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert, wyłoniono Wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów.

ZAŁĄCZNIK DO STRONY