Dagmara Lusińska Brak komentarzy

Zapytanie ofertowe na opracowanie rozwiązania technologicznego modułowego uniwersalnego układu oczyszczania i kondycjonowania gazów odpadowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/2017
W związku z z realizacją przez Horus-Energia Sp. z o.o. projektu w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, o  nazwie „Agregat prądotwórczy dużej mocy zasilany gazami odpadowymi niskiej jakości z modułowym układem oczyszczania gazów” (dalej: Projekt) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zamieszczone w załączniku zapytanie ofertowe. Zapytanie dotyczy opracowania rozwiązania technologicznego modułowego uniwersalnego układu oczyszczania i kondycjonowania gazów odpadowych dla prototypowego agregatu prądotwórczego budowanego w ww. projekcie.
Dnia 24 marca, na prośbę potencjalnego oferenta zamawiający udostępnił dodatkowe informacje jako odpowiedzi na zadane pytania, które umieszczono w załączonym poniżej pliku PFD.
Dnia 29 marca zamawiający odpowiedział na pytanie potencjalnego oferenta. Odpowiedź umieszczono w załączonym poniżej pliku PFD.
Nowy termin składania ofert mija 05 kwietnia 2017 roku.