Dagmara Lusińska Brak komentarzy

Zapytanie ofertowe na wykonanie aparatów zbiornikowych ciśnieniowych w ramach prowadzenia przez Zamawiającego prac B+R nad prototypowym agregatem prądotwórczym w realizowanym projekcie.

Zamawiający niniejszym informuje, iż z uwagi na wykryty błąd formalny w postępowaniu ofertowym 07.1/2018 umieszczonym na portalu „Baza konkurencyjności” zapytanie ofertowe 07.1/2018 zostało unieważnione. W najbliższym czasie zapytanie ofertowe obejmujące ten sam przedmiot zamówienia zostanie powtórzone.