Odsiarczalnik biogazu (FILTR WĘGLOWY)

Filtr węglowy jest kompletnym urządzeniem przeznaczonym do oczyszczania biogazu m.in. z siarkowodoru oraz związków krzemu do poziomu bezpiecznego dla silnika.
Filtr węglowy biogazu dostarczany jest wraz ze złożem węgla aktywnego. Filtr pracuje do momentu wysycenia węgla aktywnego, należy wówczas dokonać wymiany złoża na świeże.
Filtr to proste i ekonomiczne rozwiązanie oczyszczania biogazu W zależności od przepływu i poziomu zanieczyszczeń można zastosować przez pojedynczy filtr lub  zestaw filtrów połączonych równolegle.
Filtr węglowy powinien być instalowany wraz z technologicznym obejściem oraz układem przepustnic odcinających dla zapewnienia właściwych warunków pracy oraz serwisu.

 

WYPOSAŻENIE:

Filtr węglowy składa się z:

– materiału zbiornika i rur AISI 304   (pojemność zbiornika uzależniony od ilości przepływu),

– filtra gazu na wyjściu z filtra,

– manometrów do pomiaru spadku ciśnienia,

– spustu kondensatu,

– złoża z węglem aktywnym – impregnowany.

 

WŁAŚCIWOŚCI:

– dowolne umiejscowienie,

– szybka i prosta instalacja,

– dostarczany z pełnym wyposażeniem i gotowy do użytku,

– prostota wymiany węgla

– potrzeby konserwacji ograniczone do minimum,

 

Poniżej przedstawiamy przykładowe parametry techniczne urządzenia o przepływie gazu 200 Nm3/h

Filtr biogazu
Typ HE-FW200
Pojemność 1,5 m3
Wypełnienie Węgiel aktywny
Średnica zbiornika 950 mm
Wysokość 3070 mm
Masa filtra z węglem ~1100 kg1
Warunki pracy
Max ciśnienie pracy 0,5 bar
Max temp./ wilgotność gazu 50°C/60%