Węże elastyczne

Firma Horus-Energia wykonuje elastyczne węże które mają szerokie zastosowanie w przemyśle np. gorąca woda, chemikalia i inne płyny.

 

Przewody są wykonywane z karbowanej tuby wewnątrz oraz oplotem na zewnątrz.Węże mogą być wykonane z zakończeniem kołnierzowym, gwintowanym lub inne
np. VICTAULIC

 

Posiadamy zatwierdzone przez jednostkę notyfikowaną kwalifikowane technologie spawania WPQR pod względem metody, rodzaju złącz, pozycji, gatunku materiałów
i ich wymiarów, zgodnych z normą PN-EN ISO 15614 lub PN-EN ISO 15613.

 

Badaniom wizualnym (VT) poddawanych jest 100% połączeń spawanych, niezależnie od miejsca ich występowania oraz rodzaju konstrukcji – przeprowadzenie tych badań
i ich wyniki odnotowane są we właściwym protokole. Badania prowadzone wg PN-EN ISO 17637 – poziom akceptacji wg PN-EN ISO 5817 – poziom jakości dla klasy C.

 

 

Ciśnieniowe węże metalowe elastyczne