admin Brak komentarzy

Oferta na przeprowadzenie badań marketingowych na rynkach zagranicznych

Zapytanie ofertowe  01/2014

W związku z realizacją projektu „Rozwój eksportu HORUS ENERGIA Sp. z o.o.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z budżetu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Działanie 6.1, PPUH HORUS ENERGIA Sp. z o. o. (dalej HORUS lub Zamawiający) zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badań marketingowych na rynkach zagranicznych.

Ogłoszenie zapytania o ofertę jest dostępne w siedzibie P.P.U.H. „HORUS-ENERGIA” Spółka z o.o.

Postępowanie nie podlega Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759). Do zapytania mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93, z późn. zm.

Załączniki do strony

pdf-icon-png-17