admin Brak komentarzy

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę elementów do budowy prototypowego agregatu prądotwórczego w realizowanym projekcie.

Treść: ” Po przeanalizowaniu ofert zebranych w imieniu Horus-Energia Sp. z o.o. w celu realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym 03/2017 oraz biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert, wyłoniono Wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów.
W załączniku pismo – informacja o wynikach postępowania

Załączniki do strony

pdf-icon-png-17

Wynik postępowania