Dagmara Lusińska Brak komentarzy

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawa elementów niezbędnych Zamawiającemu do prowadzenia prac B+R.

Po przeanalizowaniu ofert zebranych do dnia 31.07.2017r. w imieniu Horus-Energia Sp. z o.o. w celu realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym M.02/2017 oraz biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert, wyłoniono Wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów.
W załączniku pismo – informacja o wynikach postępowania.

Załączniki do strony

pdf-icon-png-17

Wynik postępowania