Dagmara Lusińska Brak komentarzy

Zapytanie ofertowe na wynajem maszyn do przeróbki tłoków i głowic w realizowanym projekcie.

 

Po przeanalizowaniu ofert zebranych do dnia 19.12.2017r. w imieniu Horus-Energia Sp. z o.o. w celu realizacji przedmiotów zamówienia opisanych w zapytaniu ofertowym M.04/2017 oraz biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert, wyłoniono Wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów.

ZAŁĄCZNIKI DO STRONY