sunrise Brak komentarzy

LNG – paliwo dla bezpiecznej energetyki rozproszonej

Ekologiczny, łatwy w transporcie i o wszechstronnym zastosowaniu – LNG jest skrótem anglojęzycznego określenia „liquified natural gas” i oznacza skroplony gaz ziemny w postaci płynnej. Podczas skraplania jego temperatura jest obniżana do -162 stopni Celsjusza, co skutkuje zwiększeniem jego objętości o ponad 600 razy. Przy okazji tego procesu oczyszczany jest on również z dwutlenku węgla, azotu, wilgoci i węglowodanów. Do podstawowego stanu lotnego wraca zaś wskutek procesu regazyfikacji. Stacje regazyfikacyjne działają bez szkody dla środowiska naturalnego a do ogrzewania gazu nie pobierają energii, wykorzystując zamiast tego ciepło otoczenia. Transport LNG do miejsc, do których nie docierają tradycyjne sieci gazowe, jest znacznie ułatwiony – wykorzystuje się specjalne cysterny samochodowe i kolejowe.

Czasowe, „doraźne” stosowanie LNG

W wielu krajach w Europie i na świecie LNG używany jest w ramach dywersyfikacji źródeł energii. Najczęściej stosuje się go w celach grzewczych, ale też w różnych procesów produkcyjnych oraz w transporcie. Z tego paliwa korzystają firmy o bardzo dużym zapotrzebowaniu na energię, ale równie dobrze sprawdza się również jako „pomoc doraźna” w przypadku przerwania jej dostaw. W USA oraz w wielu krajach europejskich to źródło energii wykorzystywane jest na przykład do pokrywania krótkotrwałych szczytowego zapotrzebowania na gaz.

LNG na większą skalę

Gaz ten może być też podstawowym źródłem energii dla mieszkańców małych i większych miejscowości oraz zlokalizowanych w nich firm w których brakuje tradycyjnej infrastruktury. Wykorzystywany jest również jako sposób na rozwiązanie problemu tzw. „białych plam” na gazowych mapach – zamiast rozbudowywania tradycyjnych systemów gazociągów. W przypadku dużego zapotrzebowania na LNG w rejonie budowane są lokalne instalacje satelitarne, do których gaz transportowany jest zwiększych obiektów a następnie dystrybuowany pomiędzy mieszkańcami.

Zastosowanie LNG w przemyśle

Przejście z węgla kamiennego na to źródło energii w dużym stopniu zmniejsza poziom emisji dwutlenku węgla. LNG może służyć za źródło ogrzewania, do produkcji pary i ciepła technologicznego, ale nierzadko wykorzystywany jest również w celach chłodniczych. To zasługa temperatury, która w ciekłym stanie wynosi -162 stopnie Celsjusza. Przykładem może być wykorzystanie go w przemyśle rafineryjno-petrochemicznym, a konkretnie w instalacjach niskotemperaturowego frakcjonowania gazów węglowodorowych. W wielu miejscach na świecie stosuje się go również jako paliwo dla elektrowni i kogeneracji.

Korzystny wybór

Warto, by świadomość o dostępności rozwiązań opartych o LNG w naszym kraju wzrastała. Posiadanie własnej stacji regazyfikacji jest bardzo wygodne, podobnie jak brak konieczności podłączenia jej do gazociągu. W dodatku jest to rozwiązanie bezpieczne i niewrażliwe na wiele zagrożeń zewnętrznych, co szczególnie ważne w dzisiejszych niepewnych czasach. Idealnym odbiornikiem dla tego paliwa są zespoły prądotwórcze i kogeneracyjne. W firmie Horus Energia posiadamy niezbędne doświadczenie co do niuansów takich instalacji – dostosowaniem maszyny i instalacji towarzyszących do specyfiki tego paliwa