Przemek Brak komentarzy

System Energetyczny złożony z dwupaliwowej jednostki prądotwórczej olej napędowy ON / gaz ziemny GZ-50 o mocy 1250kVA oraz wielofunkcyjnego urządzenia wyprowadzenia mocy SN 0,4kV/17,5kV.
Produkt doskonale wpisuje się w promowaną i potrzebną krajowemu systemowi elektroenergetycznemu koncepcję energetyki rozproszonej. Stanowi swoiste źródło wytwórcze, generujące energię zarówno podczas sytuacji awaryjnych, planowych wyłączeń lub instytucjonalnych ograniczeń (20. stopień zasilania). Ponadto, dzięki specjalistycznemu wyposażeniu, daje możliwość uzupełniania okresowych niedoborów energii dla obiektu przemysłowego lub strategicznego.

Motywacją dla stworzenia koncepcji systemu energetycznego złożonego z dwupaliwowej jednostki prądotwórczej ON/GZ oraz wielofunkcyjnego urządzenia wyprowadzenia mocy SN były potrzeby artykułowane przez grupy klientów oraz ich złe doświadczenia z jakością usługi polegającej na dostawie energii elektrycznej z lokalnych zakładów energetycznych.
Uzależnienie od centralnego systemu wytwarzania i przesyłu energii oraz jakości i wieku infrastruktury na terenie kraju, cechujące się wysoką wrażliwością na gwałtowne czynniki pogodowe, nie pozwalało zarządcom obiektów przemysłowych na właściwą ocenę aktualnej sytuacji i podejmowanie świadomych decyzji strategicznych w zakresie produkcji.
Realizacja inwestycji, polegającej na instalacji własnej jednostki wytwórczej, znacznie podnosi niezawodność zasilania, jak również stanowi rozsądne uzupełnienie oferty krajowego systemu elektroenergetycznego.

Koncepcja energetyki rozproszonej okazała się atrakcyjna dla Inwestorów, czego praktycznym przykładem jest prezentowany przez nas System Energetyczny.
Przedmiotowy układ został zaprojektowany na potrzeby zakładu produkcyjnego, do którego doprowadzona jest energia elektryczna o średnim napięciu 17,5kVA w ilości 1MW. Wykonanie (elementy składowe systemu) pozwala na pracę w synchronizacji z siecią elektroenergetyczną – dzięki czemu obiekt przemysłowy w najmniejszym stopniu nie odczuje przełączania zasilania pomiędzy źródłami SIEĆ – AGREGAT.
Dodatkowo system pełni rolę źródła wielopaliwowego, co poprawia stopień niezależności systemu od dostaw tylko jednego rodzaju paliwa, czyni układ zasilania w paliwo redundantnym, a w efekcie bardziej niezawodnym. System Energetyczny wpływa tym samym na wzrost bezpieczeństwa energetycznego obiektu.
Warto zaznaczyć, że możliwość zasilania dwupaliwowej jednostki prądotwórczej paliwem gazowym GZ-50 w ogromny stopniu wpływa także na redukcję kosztów eksploatacyjnych, które zdominowane są przez koszty zużytego paliwa. Ceny zakupu jednostki gazu ziemnego są wielokrotnie niższe od jednostki oleju napędowego, co daje dodatkowy bodziec a zarazem argument, by podjąć decyzję o realizacji systemu zasilania w takim modelu.

Szacunkowe analizy potwierdzają, że wyższe koszty inwestycyjne polegające na instalacji agregatu bi-fuel zamiast tradycyjnego Diesla zwracają się już po około dziesięciodniowej pracy. Proponowane rozwiązanie jest swojego rodzaju kompromisem – optymalizacją, pomiędzy typowym agregatem z silnikiem Diesel’a, stosowanym do krótkotrwałej pracy awaryjnej i zespołem gazowym, dedykowanym do pracy ciągłej.
Uważamy, że przedmiotowe źródło zasilania jest celowe u takich klientów jak: szpitale, centra zarządzania kryzysowego, data center, zakłady produkcyjne pracujące w systemie ciągłym.
Co więcej promowany zestaw jest rozwiązaniem kompaktowym. Dwupaliwowa jednostka prądotwórcza może być zainstalowana w mobilnej zabudowie kontenerowej.
Podczas gdy wielofunkcyjne, napowietrzne urządzenie wyprowadzenia mocy SN jest dedykowane do pracy w warunkach zewnętrznych. Zatem całość układu może pracować na wolnym powietrzu, bez konieczności ponoszenia kolejnych kosztów inwestycyjnych, związanych ze wznoszeniem budynków pod stacje transformatorowe.

Podstawowe elementy wchodzące w skład prezentowanego Systemu Energetycznego:

  1. Agregat prądotwórczy zasilany olejem napędowym o mocy 1250kVA (silnik o zapłonie samoczynnym PERKINS, prądnica LEROY SOMER, wyłącznik z zabezpieczeniami na niskim napięciu
  2. Dodatkowa ścieżka gazowa złożona z elektrozaworu, czujników, zaworu zerowego ciśnienia, przepustnicy wraz z systemem sterowania i oprogramowaniem
  3. Wielofunkcyjne urządzenie wyprowadzenia mocy SN produkcji ABB, zawierające komplet aparatów łączeniowych SN wraz z zabezpieczeniami, transformator podwyższający 0,4kV/17,5kV o mocy 2500kVA, z cieczą izolacyjną typu Midel 7131, umożliwiające synchronizację systemu energetycznego po średnim napięciu z siecią elektroenergetyczną.