Zespoły kogeneracyjne

Zespół kogeneracyjny powstaje z rozbudowania zespołu prądotwórczego o moduł odzysku ciepła. Zakres mocy oferowanych zespołów kogeneracyjnych: ~ 30 kWe i ~ 50 kWt do 2,5 MWe i 2,5 MWt. Kompletne systemy mogą liczyć do 32 jednostek kogeneracyjnych pracujących na jedną sieć elektryczną oraz jeden kolektor gorącej wody.

PALIWO

 • gaz ziemny
 • biogaz rolniczy, składowiskowy i oczyszczalniany
 • gaz odpadowy
 • olej napędowy
 • olej roślinny

Nośnikiem odzyskanego ciepła może być:

 • gorąca woda
 • para wodna nasycona
 • gorące powietrze
 • olej termalny

Całkowity czas eksploatacji układu wynosi do 120 000 godzin.

Wysokość jednostkowych nakładów inwestycyjnych zależy przede wszystkim od mocy układu, jak również od składu i czystości paliwa oraz od sposobów przekazywania mocy ciepłowniczej.

Możliwe zastosowania układu Kogeneracyjnego: wszędzie tam gdzie występuje jednoczesne zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz cieplną.

Do potencjalnych miejsc zainstalowania układu kogeneracyjnego między innymi można zaliczyć:

 • obiekty sportowe
 • szpitale
 • zakłady przemysłu spożywczego
 • zakłady przemysłu odzieżowego
 • zakłady przemysłu chemicznego
 • szklarnie
 • browary
 • nowoczesne oczyszczalnie ścieków
 • ciepłownie i elektrociepłownie osiedlowe i przemysłowe
 • biogazownie

KOGENERACJA (układ CHP – Combined Heat and Power)

polega na jednoczesnym wytwarzaniu prądu elektrycznego i ciepła. Nasza firma proponuje układy zasilane gazami palnymi bądź olejem napędowym, roślinnym, tłuszczem zwierzęcym.

Głównymi elementami składowymi naszych instalacji energetycznych są: silnik spalinowy iskrowy lub Diesla, generator prądu, system wymienników ciepła oraz układ automatycznej regulacji i sterowania.

Zalety układu CHP

Silniki spalinowe, na bazie których budujemy nasze instalacje, w stosunku do innych maszyn napędowych takich jak turbiny gazowe czy turbiny parowe, charakteryzują się wyższą o kilka punktów procentowych sprawnością przetwarzania energii zawartej w paliwie na energię mechaniczną. Dalej w prądnicy energia mechaniczna przetwarza na jest na energię elektryczną. Dla przykładu, silnik spalinowy ma sprawność od 37% do ponad 43%, natomiast sprawność turbin gazowych rzadko przekracza 35%.

Moc znamionowa silnika spalinowego w porównaniu do turbiny gazowej jest zdecydowanie mniej zmienna wraz ze wzrostem temperatury otoczenia.

Duża elastyczność pracy, tzn. nasze układy mogą pracować przy zmiennym obciążeniu w granicach od 60 do 100%, przy spadku sprawności elektrycznej tylko rzędu 1 do 2 punktów procentowych.

Należy podkreślić, iż ciepło dostarczane przez nasze układy jest „darmowe”. Oznacza to, że aby otrzymać żądaną ilość energii elektrycznej należy dostarczyć do silnika określoną ilość paliwa. Ciepło w silniku wydzielane jest niezależnie od tego czy jest odbierane i wykorzystywane czy też jest odprowadzane do otoczenia i rozpraszane.

Dla przykładu, w normalnych warunkach silnik produkując 100 kW mocy mechanicznej na kole zamachowym, wytwarza również około 150 kW mocy cieplnej, z czego około 130 kW można wykorzystać. Nasze układy pozwalają odebrać wytworzone ciepło i wykorzystać je, nie powodując w żaden sposób zwiększenia zużycia paliwa

POLIGENERACJA

Rozbudowa zespołów kogeneracyjnych o dodatkowe instalacje pozwala zoptymalizować wykorzystanie aplikacji opartej o moduł CHP. Stworzenie rozwiązań poligeneracyjnych pozwala lepiej dostosować nasze produkty do zróżnicowanych  potrzeb klientów.

TRÓJGENERACJA Z SILNIKIEM TŁOKOWYM W CHŁODNICTWIE

Funkcja:

 • wytwarzanie wody lodowej

Źródła energii:

 • gorąca woda 82-140°C
 • spaliny

Wydajność chłodnicza:

 • od kilkudziesięciu kWch do kilku MWch

TRÓJGENERACJA Z SILNIKIEM TŁOKOWYM W SZKLARNI

Funkcja:

 • wytwarzanie – odzyskiwanie CO2
 • energii elektrycznej
 • ciepła

Źródła CO2:

 • spaliny

Wydajność urządzeń:

 • od 200 kg CO2/h do 1000 kg CO2/h

WYSOKOTEMPERATUROWE UKŁADY ODZYSKU CIEPŁA

Funkcja:

 • wytwarzanie ciepła wysokotemperaturowego
 • nośnik ciepła – olej termalny lub para wodna

Źródła energii:

 • spaliny

Wydajność urządzeń:

 • od 200 kWt do 1000 kWt

W bardzo szerokim spektrum zastosowań dla zespołów kogeneracyjnych, pojawia się grupa klientów, która poza ciepłem i energią elektryczną potrzebuje jeszcze energii przenoszonej za pomocą innych nośników albo innych produktów. Media te można wytworzyć w trakcie pracy modułu CHP. Odpowiednio modyfikując lub rozbudowując zespół kogeneracyjny można poprawić stopień wykorzystania instalacji.

W naszej strefie klimatycznej zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania np. budynków występuje przez około pół roku. W pozostałym okresie potrzebna jest tylko ciepła woda użytkowa. Doskonałym rozwiązaniem, pozwalającym uniknąć konieczności rozpraszania ciepła powstającego w trakcie pracy zespołu do atmosfery, jest zastosowanie chłodziarek absorpcyjnych lub nowości na polskim rynku – chłodziarek ADsorpcyjnych. Za pomocą tych urządzeń, wykorzystując ciepło odbierane z pracującego zespołu kogeneracyjnego, można wytwarzać wodę lodową. Medium to może posłużyć do klimatyzowania pomieszczeń w budynkach biurowych, apartamentach lub obiektach użyteczności publicznej.

Dla klientów, którzy w procesach technologicznych potrzebują wyższych temperatur niż standardowe 90/70, możemy zmodernizować układ odzysku ciepła ze spalin tak, aby uzyskiwać parę wodną nasyconą suchą o temperaturze do 220°C lub olej termalny o temperaturze do 240°C.

Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest możliwość odzyskiwania oczyszczonego dwutlenku węgla za pomocą układu opartego o różnego typu katalizatory. Tak oczyszczone spaliny są wolne od tlenku węgla, związków siarki i innych toksycznych produktów, które mogą powstać w trakcie spalania gazu ziemnego. Uzyskujemy w ten sposób doskonałe źródło CO2, który to może być wykorzystywany w różnych procesach technologicznych m.in.  jako czynnik podnoszący plonowanie w szklarni lub dwutlenek węgla do nasycania wód mineralnych lub napojów gazowanych.