Wodór jako paliwo przyszłości

Latem 2020 roku Unia Europejska ogłosiła nową strategię, która ma na celu rozwój nowych technologii i rozpropagowanie użycia wodoru w energetyce na szeroką skalę. W ostatnich latach w tym kierunku zaczęło zwracać się wiele firm.
Obecnie gaz ziemny traktowany jest jako paliwo przejściowe na drodze osiągnięcia przez Europę neutralności klimatycznej w 2050 r. Natomiast wodór – paliwo przyszłości – będzie pełnił jedną z głównych ról w transformacji energetyczne.

Dużą zaletą wodoru jest jego zerowa emisyjność, a dodatkowo możliwość produkcji wodoru w wyniku elektrolizy stawia go jako faworyta do bycia najlepszym magazynem energii produkowanej przez elektrownie OZE. Dzięki takim systemom jak Power-to-Gas (PtG, P2G), w których energia elektryczna przetwarzana jest na energię chemiczną, otrzymujemy tzw. zielony wodór. W momencie szczytowego zapotrzebowania na energie z użyciem naszych kogeneracyjnych agregatów prądotwórczych jesteśmy w stanie zmagazynowany wodór spalić odzyskując nadwyżkę energii wyprodukowaną przez elektrownie OZE.

Projekt badawczy

Dlatego wiele firm w Polsce i na świecie coraz częściej mówi o przejściu na ten typ paliwa, jednakże Horus-Energia jako jedni z niewielu mogą pochwalić się wykorzystaniem wiedzy w praktyce. Od dobrych kilku lat nasza firma prowadzi prace nad optymalnym podejściem do zastosowania wodoru w energetyce rozproszonej. Kilka lat temu braliśmy udział w projekcie badawczym dotyczącym wykorzystania w celach energetycznych wodoru powstałego podczas produkcji nawozów azotowych. Projekt prowadzony był w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach projektu dostarczyliśmy wtedy trzy specjalnie zmodyfikowane zespoły prądotwórcze, zasilane post procesowym gazem wodorowym o zawartości wodoru pomiędzy 85% a 95% traktowanym do tej pory jako problematyczny odpad.

Rozwiązanie, które zastosowaliśmy oparliśmy na doświadczeniu naszej firmy oraz innowacyjnym rozwiązaniu mieszalnikowego układu zarządzania gazem. Dodatkowo wysokie dyspozycyjności rzeczywiste, które odbiegająo ok. 1% od dyspozycyjności teoretycznych, potwierdzają dużą bezawaryjność opracowanego rozwiązania pozwalającą działać całemu blokowi niemalże cały rok.

O projekcie pisaliśmy tutaj:
https://horus-energia.pl/energia-z-gazow-wodorowych/

Energia z gazów wodorowych

Opracowane przez nas rozwiązania dedykowane do paliw wodorowych opierają się na zastosowaniu układu mieszalnikowego (dla zawartości wodoru poniżej 50%) lub wtryskowego (dla zawartości wodoru powyżej 50%). Samym dawkowaniem paliwa jak i odpowiednim zarządzaniem pracą silnika steruje unikatowy system sterowania monitorujący w sposób ciągły wiele parametrów pracy silnika. Jego zadaniem jest natychmiastowa korekta przy wykryciu anomalii procesu spalania, jak np. spalanie stukowe czy problem z zapłonem mieszanki. Pozwala to na optymalną pracę silnika niezależnie od bieżącego składu paliwa czy innych jego właściwości.

Nasza ciężka praca włożona w przygotowanie kogeneracyjnego agregatu prądotwórczego zasilanego wodorem została doceniona już w 2013 na targach POLEKO, gdzie otrzymaliśmy nagrodę za innowacyjne rozwiązanie przyjazne dla środowiska. Z pewnością w ciągu najbliższych lat wodór będzie miał coraz większe znaczenie i rynek będzie coraz intensywniej poszukiwał możliwości zastosowania zielonego wodoru w energetyce.

Testy zespołów wodorowych przed dostawą.

Od 2014 roku trzy silniki MAN wyposażone w system HE-MUZG oraz system wtrysku gazu pracują na gazie poprodukcyjnym pochodzącym z fabryki przemysłowej Grupa AZOTY SA, które generują prąd niezbędny do pracy zakładu. Zawartość wodoru waha się od 85% do 95%, praca zespołów prądotwórczych jest stabilna.