Podążając za trendami panującymi na świecie, które mają na celu ograniczenie oddziaływania człowieka na środowisko włączyliśmy do naszej oferty agregaty zasilane olejami roślinnymi i paliwami alternatywnymi pochodzącymi również z odpadów.

Konieczność troski o środowisko naturalne i wyczerpujące się zasoby ropy naftowej skłaniają do szukania nowych, alternatywnych wobec obecnych, źródeł zasilania. Jednym z rozwiązań jest zastosowanie szeroko rozumianych biopaliw. Nowym trendem w badaniach jest wykorzystanie strumieni energii obecnie uważanych za odpadowe lub wręcz wykorzystanie energii zawartej w odpadach.

Oferujemy agregaty zasilane:

 • olejami roślinnymi
 • paliwami pochodzącymi z depolimeryzacji tworzyw sztucznych
 • olejem pirolitycznym z przetwórstwa zużytych opon
 • wodorem oraz innymi odpadowymi gazami postprocesowymi z zakładów chemicznych.

W obliczu obecnie obowiązujących przepisów o zagospo­darowaniu odpadów, szczególnego znaczenia nabierają prace wdrożeniowe agregatów zasilanych paliwami z przetwórstwa odpadów plastikowych oraz opon, znakomicie wpisujące się w działania typu waste to energy.

Odpowiednio prowadzone procesy depolimeryzacji tworzyw poliolefinowych oraz pirolizy części gumowych opon w połączeniu z technologią wypracowaną przez nas pozwalają na efektywne energetycznie wykorzystanie ww. odpadów.

Podkreślić należy, że w odróżnieniu od wielu innych sposobów, w których następuje proste spalanie czyli wytwarzanie ciepła to stosując agregaty prądotwórcze otrzymujemy najszlachetniejszy rodzaj energii – energię elektryczną.

Rozwiązania stosowane w proponowanych agregatach gazowych na paliwa alternatywne umożliwiają zasilanie silników gazami o zerowej liczbie metanowej (wodór).

INNOWACYJNE ROZWIĄZANE HORUS-ENERGIA

Czy gazy powstające jako produkt uboczny stanowią problem dla waszej firmy?
Warto sprawdzić czy ten gaz się pali. To łatwo stwierdzić.
Wykorzystać jednak taki gaz do zasilania agregatów prądotwórczych jest już o wiele trudniej. Powodów może być wiele:

 • gaz bywa zanieczyszczony,
 • gaz ma zmienne parametry,
 • Standardowo dostępne agregaty mogą być zasilane jedynie gazami metanowymi i nie akceptują wodoru itd.

W efekcie energia chemiczna zawarta w różnych rodzajach gazów odpadowych jest marnowana poprzez spalanie w pochodniach lub podczas utylizacji gazów. Wystarczyłoby mieć

 • moduł umożliwiający oczyszczenie i kondycjonowanie gazu zanieczyszczonego oraz
 • agregat, który można zasilać (prawie) każdym gazem palnym, nawet o szybko zmiennych właściwościach
  aby zmienić swój kłopot w energię elektryczną.

Jeśli też tak myślisz to dobrze trafiłeś – mamy właśnie to czego potrzebujesz.

Przedstawiamy Państwu innowacyjne rozwiązanie, będące owocem współpracy polskiego przemysłu z polską nauką, dedykowane do wykorzystania energetycznego gazów uważanych dotychczas za odpadowe. Prezentowany układ składa się z modułu oczyszczania i kondycjonowania gazu oraz agregatu prądotwórczego.

GAZY ODPADOWE ZANIECZYSZCZONE:

 • gaz koksowniczy
 • gaz drzewny
 • gaz ze zgazowania biomasy
 • gazy z przetwórstwa ropy naftowej
 • gazy flarowe
 • gazy postprocesowe

Technologia oczyszczania jest dobierana do składu i cech gazu. Poziom zaawansowania i innowacyjność używanych rozwiązań pozwala na oczyszczanie nawet tak trudnego gazu jak gaz koksowniczy (dodatkowo odzyskując cenne dla przemysłu substancje węglopochodne)

W zależności od właściwości gazu/gazów jest dobierana geometria elementów wykonawczych. Całość rozwiązania jest modułowa i łatwo skalowalna. Elastyczność układu HE-MUZG i jego unikalne możliwości eliminują konieczność budowy zbiorników stabilizujących skład gazu oraz układów mieszania gazów przed agregatem. Pełne zintegrowanie układu umożliwia dynamiczne dopasowanie strategii sterowania do chwilowych warunków obciążenia i zmiennych cech gazu/gazów zasilających.

Innowacyjne rozwiązanie HORUS-ENERGIA umożliwia:

 • wykorzystanie niemal wszystkich gazów palnych
 • zasilanie kilkoma rodzajami gazów jednocześnie
 • stabilną pracę silnika, przy bardzo dynamicznych zmianach parametrów gazu zasilającego
 • (Akceptowalność kilkukrotnie szybszych zmian niż w dotychczas stosowanych układach)
 • dzięki unikatowym możliwościom regulacyjnym zasilanie silnika gazami normalnie niepalnymi dla silników (ze względu na bardzo niską kaloryczność np. gazy gardzielowe) z minimalnym wykorzystaniem innych gazów (np. koksowniczy)