Dagmara Lusińska Brak komentarzy

Zapytanie ofertowe na zakup komponentów w ramach prowadzenia przez Zamawiającego prac B+R nad prototypowym agregatem prądotwórczym w realizowanym projekcie.

Uprzejmie informuję, iż w ramach postępowania ofertowego nr 22/2018 nie wpłynęła żadna oferta. Zapytanie pozostało zatem bez rozstrzygnięcia.

 

W załączeniu pismo – Informacja o wyniku postępowania, o treści jw.

ZAŁĄCZNIKI DO STRONY