Dagmara Lusińska Brak komentarzy

Zapytanie ofertowe na zakup komponentów w ramach prowadzenia przez Zamawiającego prac B+R nad prototypowym agregatem prądotwórczym w realizowanym projekcie.

Po przeanalizowaniu ofert zebranych do dnia 18.05.2018 r. w imieniu Horus-Energia Sp. z o.o. w celu realizacji przedmiotów zamówienia opisanych w zapytaniu ofertowym 20/2018 oraz biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert, wyłoniono Wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów.

ZAŁĄCZNIKI DO STRONY