Dagmara Lusińska Brak komentarzy

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie zbiorników ciśnieniowych w ramach prowadzenia przez Zamawiającego prac B+R nad prototypowym agregatem prądotwórczym w realizowanym projekcie.

Po przeanalizowaniu ofert zebranych do dnia 11.01.2018r. w imieniu Horus-Energia Sp. z o.o. w celu realizacji przedmiotów zamówienia opisanych w zapytaniu ofertowym 01/2018 oraz biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert, wyłoniono Wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów.

Załączniki do strony