Dagmara Lusińska Brak komentarzy

Zapytanie ofertowe na wynajem maszyn do przeróbki tłoków i głowic w realizowanym projekcie.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR M.04/2017
W związku z z realizacją przez Horus-Energia Sp. z o.o. projektu w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, o  nazwie „Morskie zespoły prądotwórcze zasilane paliwami LNG i zamiennie CNG, z innowacyjnym paliwowym układem zasilania, poprawiającym własności energetyczne i ekologiczne silnika napędowego” (dalej: Projekt) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zamieszczone w załączniku zapytanie ofertowe. Zapytanie dotyczy wynajmu maszyn do przeróbki tłoków i głowic w ww. projekcie.
Termin składania ofert mija 19 grudnia 2017 roku.

Załączniki do strony