Dagmara Lusińska Brak komentarzy

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę elementów niezbędnych Zamawiającemu do prowadzenia prac B+R.

W związku z realizacją przez Horus-Energia Sp. z o.o. projektu w ramach poddziałania 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 projektu o roboczej nazwie: „Morskie zespoły prądotwórcze zasilane paliwami LNG i zamiennie CNG, z innowacyjnym paliwowym układem zasilania, poprawiającym własności energetyczne i ekologiczne silnika napędowego” (dalej: Projekt), zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na niżej opisane przedmioty zamówienia.

Termin składania ofert upływa w dniu 17 grudnia 2018 roku.

ZAŁĄCZNIKI DO STRONY