admin Brak komentarzy

Zapytanie ofertowe na prace badawcze.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR M/02/2016

W związku z ubieganiem się przez Horus-Energia Sp. z o.o. o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 projektu o roboczej nazwie: „Morskie zespoły prądotwórcze zasilane paliwami LNG i zamiennie CNG, z innowacyjnym paliwowym układem zasilania, poprawiającym własności energetyczne i ekologiczne silnika napędowego” (dalej: Projekt), zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia.

Załączniki do strony

pdf-icon-png-17