admin Brak komentarzy

Podpisanie umowy z PARP

W dniu 4 marca podpisaliśmy z Polską Agrncją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie Nr UDA-POIG.06.01.00-14-027/13-00 na Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynerodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

2-15697_g