sunrise Brak komentarzy

Wraz z rozpoczęciem nowego roku wzrastają koszty energii elektrycznej. Do dotychczas obowiązujących rachunków dołącza bowiem opłata mocowa. Stawka, która końcem listopada została ogłoszona przez Urząd Regulacji Energetyki, wynosi 76,2 zł/MWh i będzie naliczana do kosztów dystrybucyjnych za energię pobieraną z sieci elektrycznej, zużywaną od poniedziałku do piątku w godzinach szczytu, tj. między 7 a 22.

Kto najbardziej odczuje skutki wprowadzenia opłaty mocowej?

Dodatkowa opłata obowiązywać będzie zarówno gospodarstwa domowe, jak i pozostałych odbiorców energii pochodzącej z sieci elektrycznej. Jednakże, zdaniem specjalistów, wprowadzenie tej zmiany najbardziej uderzy w przedsiębiorstwa, w których zużycie dużej ilości energii elektrycznej jest niezbędne do przeprowadzenia procesów produkcyjnych. W niektórych przypadkach koszty te mogą wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt procent.

Jak zminimalizować wpływ opłaty mocowej na prowadzoną działalność?

Jako że opłata mocowa dotyczy energii pobieranej wyłącznie z sieci elektrycznej, jednym z najczęściej wymienianych rozwiązań, które umożliwi ograniczenie jej wpływu na końcową sumę rachunków, jest autoprodukcja energii. Posiadanie własnego źródła zasilania znacznie zmniejsza koszty dystrybucyjne energii. W przypadku braku możliwości przeniesienia godzin pracy poza dni robocze i czas między 7 a 22, zapotrzebowanie na energię może być zatem pokrywane poprzez instalacje fotowoltaiczne lub jednostki kogeneracyjne.

Jednosteki kogeneracyjne vs. fotowoltaika

Warto jednak wziąć po uwagę fakt, iż fotowoltaika, mimo swoich niewątpliwych zalet, w szczególności ekologicznych i niezawodności może nie sprostać w pełni temu zadaniu. Wydajność takiej instalacji uzależniona jest od wielu czynników: pory roku, poziomu nasłonecznienia, stopnia zachmurzenia, ilości opadów, a także, z możliwej do instalacji powierzchnia paneli, zabrudzenia czy nawet wieku całej instalacji.

Jednostki kogeneracji gazowej są z kolei w praktycznie w pełni sterowalne, zarówno pod kątem mocy generacji, jak i długości pracy. Mają przewagę nad fotowoltaiką szczególnie w czasie, kiedy ta generuje bardzo mało energii – popołudniem, nocą lub podczas zachmurzenia. Wykorzystanie kogeneracji w godzinach objętych opłatą mocową zapewni stałą dostawę energii elektrycznej i cieplnej, niezależną od wyżej wymienionych czynników. Mimo wstępnych kosztów na instalację można założyć, iż inwestycja w takie rozwiązanie przyniesie przedsiębiorcom najbardziej satysfakcjonujące efekty ekonomiczne, zwłaszcza biorąc pod uwagę obecne trendy wzrostu cen energii elektrycznej.