Dagmara Lusińska Brak komentarzy

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę elementów niezbędnych Zamawiającemu do prowadzenia prac B+R.

 

Uprzejmie informuję, iż w ramach postępowania ofertowego nr M.03/2017 nie wpłynęła żadna oferta. Zapytanie pozostało zatem bez rozstrzygnięcia.

 

W załączeniu pismo – Informacja o wyniku postępowania, o treści jw.

 

pdf-icon-png-17

Wynik postępowania M.03/2017