admin Brak komentarzy

Zapytanie ofertowe na prace badawcze.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR M/01/2016

W związku z ubieganiem się przez Horus-Energia Sp. z o.o. o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 projektu o roboczej nazwie: „Morskie zespoły prądotwórcze zasilane paliwami LNG i zamiennie CNG, z innowacyjnym paliwowym układem zasilania, poprawiającym własności energetyczne i ekologiczne silnika napędowego” (dalej: Projekt), zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na na zamieszczone w załączniku zapytanie ofertowe. Zapytanie dotyczy realizacji prac badawczych w ww. projekcie.

Termin składania ofert mija 27 lipca o godz. 23:59.

Załączniki do strony

pdf-icon-png-17

Zapytanie ofertowe

word-doc-icon

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

word-doc-icon

Załącznik nr 2 – Umowa warunkowa

word-doc-icon

Załącznik nr 3 – Wykaz osób

word-doc-icon

Załącznik nr 4 – Wykaz zasobów technicznych