Dagmara Lusińska Brak komentarzy

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawa elementów niezbędnych Zamawiającemu do prowadzenia prac B+R.

W związku z realizacją przez Horus-Energia Sp. z o.o. projektu w ramach poddziałania 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 projektu o roboczej nazwie: „Morskie zespoły prądotwórcze zasilane paliwami LNG i zamiennie CNG, z innowacyjnym paliwowym układem zasilania, poprawiającym własności energetyczne i ekologiczne silnika napędowego” (dalej: Projekt), zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia.

Zapytanie dotyczy zakupu i dostawy trzech silników diesla w specyfikacji morskiej w trzech różnych przedziałach mocy.

Termin składania ofert upływa w dniu 31 lipca 2017.

Załączniki do strony

pdf-icon-png-17

Zapytanie ofertowe

word-doc-icon

Formularz ofertowy

pdf-icon-png-17

Wzór zobowiązania

pdf-icon-png-17

Wzór umowy NDA