Dagmara Lusińska Brak komentarzy

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę elementów niezbędnych Zamawiającemu do prowadzenia prac B+R.

Uprzejmie informuję, że w ramach postępowania ofertowego M.07/2018 nie wpłynęła żadna ważna oferta. Zapytanie pozostało zatem bez rozstrzygnięcia.
W załączniku pismo – informacja o wynikach postępowania.

ZAŁĄCZNIK DO STRONY