Dagmara Lusińska Brak komentarzy

Zapytanie ofertowe na opracowanie rozwiązania technologicznego modułowego uniwersalnego układu oczyszczania i kondycjonowania gazów odpadowych.

Po przeanalizowaniu ofert zebranych do dnia 05.04.2017r. w imieniu Horus-Energia Sp. z o.o. w celu realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym 05/2017 oraz biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert, wyłoniono Wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów.
W załączniku pismo – informacja o wynikach postępowania.

Załączniki do strony

pdf-icon-png-17

Wynik postępowania