Dagmara Lusińska Brak komentarzy

Zapytanie ofertowe na wykonanie dwóch instalacji gazowych w ramach prowadzenia przez Zamawiającego prac B+R nad prototypowym agregatem prądotwórczym w realizowanym projekcie.

Uprzejmie informuję, że w ramach postępowania ofertowego 34a/2018 nie wpłynęła żadna ważna oferta. Zapytanie pozostało zatem bez rozstrzygnięcia.
W załączniku pismo – informacja o wynikach postępowania.

ZAŁĄCZNIKI DO STRONY