Dagmara Lusińska Brak komentarzy

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę elementów niezbędnych Zamawiającemu do prowadzenia prac B+R.

 

Uprzejmie informuję, iż w ramach postępowania ofertowego nr M.01/2018 nie wpłynęła żadna oferta. Zapytanie pozostało zatem bez rozstrzygnięcia.

 

W załączeniu pismo – Informacja o wyniku postępowania, o treści jw.