Dagmara Lusińska Brak komentarzy

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę elementów niezbędnych Zamawiającemu do prowadzenia prac B+R.

 

Po przeanalizowaniu ofert zebranych do dnia 8.02.2018 r. w imieniu Horus-Energia Sp. z o.o. w celu realizacji przedmiotów zamówienia opisanych w zapytaniu ofertowym M.02/2018 oraz biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert, wyłoniono Wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów.

 

W załączeniu pismo – Informacja o wyniku postępowania, o treści jw.

ZAŁĄCZNIK DO STRONY