admin Brak komentarzy

Agregat kogeneracyjny napędzany jest przez dwudziestocylindrowy silnik firmy MTU  i zastąpił poprzedni, paroletni zespół oparty na konstrukcji GE Jenbcher. Moc elektryczna naszego zespołu sięga 2 MW, cieplna 2,15 MW.

Zespół firmy Horus-Energia spełnia wymagania nałożone przez Ciepłownię, a nawet je przekracza osiągając sprawność elektryczną równą 43,86%, co wraz ze sprawnością ciepłowniczą daje sprawność ogólną aż 88,21%!

Dobre wyniki są również uzyskiwane w pomiarach emisji spalin. Jednostka kogeneracyjna wytwarza <480 mg NOx oraz <90 mg CO na Nm3, co spełnia europejskie normy emisji i pozwala produkować przyjazną dla środowiska energię.

Wysoka sprawność produkcji energii w kogeneracji oraz mała ingerencja w otoczenie sprawiają, że źródła energii zasilane gazem stanowią doskonałe rozwiązanie problemu dostarczenia mocy do odbiorców.