admin Brak komentarzy

UKŁAD TRIGENERACJi W GOSPODARSTWIE OGRODNICZYM. Miejsce – Janów, pow. Otwocki.

W II kwartale 2012 roku zrealizowana została inwestycja, w zakres której weszły dostawa, montaż oraz uruchomienie układu trigeneracji opartego na zespole kogeneracyjnym typu HE – KEC – 405/513 – MG405 – GZ z odzyskiem CO2. Gazowy zespół kogeneracyjny w zabudowie kontenerowej o mocy 405kWe i 513kWt, został uruchomiony i poddany standardowym próbom na terenie gospodarstwa ogrodniczego.