Przemek Brak komentarzy

Spółka Power Block jest wspólnym przedsięwzięciem dwóch podmiotów od lat pracujących na rzecz dużych odbiorców energii: EnMS Polska – firmy wyspecjalizowanej w audytach energetycznych i systemach zarządzania energią przedsiębiorstw oraz Horus-Energia – wiodącego dostawcy układów zasilania awaryjnego i kogeneracji.

Jest to przedsiębiorstwo powołane specjalnie do pełnienia roli agregatora w programie interwencyjnym DSR oraz agregatora jednostek redukcji zapotrzebowania w Rynku Mocy.

Dzięki połączeniu kompetencji swoich udziałowców, Power Block zapewnia swoim partnerom możliwość skorzystania z mechanizmów DSR i Rynku Mocy w sposób bezpieczny i efektywny finansowo.