admin Brak komentarzy

Uruchomienie jednostki kogeneracyjnej typu HE-KEC-190/244-MG190-B

w dniu 02.02.2012 zostały przeprowadzone próby obciążeniowe agregatu kogeneracyjnego typu HE-KEC-190/244-MG190-B 1 o mocy elektrycznej 190 kW oraz 244 kW mocy cieplnej.Agregat został pomyślnie włączony w system zasilania obiektu.