admin بدون دیدگاه

شرکت “حروس انرژی” برای صنعت معادن یک موتور گازسوز ( که گاز مصرفی اش از زهشکی متان معدن “بیلشوفیسه” می آید) ارائه می کند

“حروس انرژی” برای شرکت “مارانی” یک ژنراتور تولید هم زمان کمپرسوری را که سوخت آن، گاز ناشی از روند زهشکا متان معدن “بیلشوفیسه” می باشد، طراحی کرد و ساخت.

این سیستم در آوریل سال 2017 راه اندازی شد و در طول مدتی نرسیده به 5 ماه تقراباً 3250 ساعت فعال بود. قابلیت استفاده خیلی بالا و عدم وجود مشکلات بهره برداری از خاصیات برجسته این محصول می باشد.

سیستم تولید هم زمان گازی با استفاده از یک سیستم کمپرسور گاز در قالب روند تکی می تواند همزمانه هوای فشارده و گرما را تولید بکند.

محصول عبارت است از:

  •  موتور گازی با قدرت ~400 kW که 1،7 متر مکعبه CH4 در دقیقه می سوزد و به یک کمپرسور با بازدهی 2560 متر مکعبه در ساعت انرژی می رساند
  •  سیستم منبع تغذیه گازی به صورت مخلوط (که مسئولیت آن تامین کردن ترکیب مناسب گاز و هوا است)
  •  ژنراتور برقی با قدرت ~28kVA (که مسئولیت آن تامین کردن نیازمیندی های داخلی موتور و کمپرسور است)
  •  مبدل های مخصوص بازیافت حرارت ~600kW
  •  سوئچینگ نیاز های خود 0,4kV
  •  کانتینر 40 فوتی با پوشش ضد زنگ، عایق حرارتی، لایه صداگیر و قابلیت کار در شرایط زمستانی. مطابق طراحی ضد انفجار

برای گرفتن اطلاعات بیشتر در مورد هوای فشارده لطفاً به وب سایت شرکت “مارانی” مراجعه بفرمایید